اخبار - آرشیو

تجلیل از کاران نمونه

از کاران نمونه شاغل در شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر با حضور دکتر ایماشی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهرـ آفای مهندس اکبری سادات ریاست محترم اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان نماینده محترم فرمانداری و سایر مسئولین شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر بمناسبت روز کارگر تجلیل بعمل آمد.

ادامه مطلب