اخبار - آرشیو

سفردکتر حبیب زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و هیئت محترم همراه به مشکین شهر

در این سفر ضمن بازدیدازبیمارستان و پروژه های در حال احداث حوزه سلامت شهرستان جلسه ای در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان باحضور امام جمعه محترم ، دکتر صمدی فرماندار ،دکتر عباسزاده نماینده مجلس ، مدیر ومسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل و وطرح موارد ومشکلات بهداشتی و مشکلات حوزه سلامت شهرستان مطرح و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات بر اساس اولویت اتخاذ گردید در این جلسه ضمن گزارش مشکلات حوزه سلامت شهرستان توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان،امام جمعه،فرماندار و نماینده مجلس به بیان مشکلات موجود پرداخته و خواستار حل مشکلات حوزه سلامت با تعامل مسوولین شهرستان و دانشگاه شدند.

ادامه مطلب