امور ازمایشگاه ها

تعداد بازدید:۱۴۴۰

تاج الدین اکبرزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد میکروب شناسی

سمت: مسئول امور ازمایشگاه ها

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۶