مبارزه بابیماریهاا

تعداد بازدید:۱۵۶۲

دکتر اکبرگنجی: کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها
میر کاظم محمد حسینی: کارشناس بیماریهای دیابت، فشار خون بالا، تالاسمی، سرطان وجامعه ایمن

ابراهیم امامی: کارشناس غربالگری بیماریهای نوزادان (هیپو تیروییدی، PKU ) ، بیماریهای مشترک و بیماریهای رود ه ای ،
مهدی صالح زاده: کارشناس زنجیره سرما، ایدز و عوارض واکسن

شماره تماس :۳۲۵۲۲۵۴۵
اهداف واحد:
جلوگیری ازپیدایش بیماری ها، طولانی‌تر نمودن عمر و بالا بردن سطح سلامتی و کارآیی جسمی و روانی افراد جامعه
کاهش موارد بیماری‌های عفونی در جامعه و کنترل آنها در سطح قابل قبول
افزایش سطح آگاهی‌های مردم نسبت به بیماری‌های عفونی و راه‌های انتقال و کنترل آن‌ها
افزایش میزان ایمنی نسبت به بیماری‌های عفونی قابل پیشگیری با واکسن در بین افراد جامعه
اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها:
مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری‌ها در سطح شهرستان
برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماری ها در سطح شهرستان
پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماری‌های واگیر و غیر‌واگیر.
مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماری‌ها
تسهیل زمینه های اجرایی برنامه‌های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماری‌ها
جلب و ایجاد همکاری درون بخشی و بین‌بخشی
مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری‌ها در سطح شهرستان
برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماری ها در سطح شهرستان
پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماری‌های واگیر و غیر‌واگیر.
مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماری‌ها
تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماری‌ها
جلب و ایجاد همکاری درون بخشی و بین‌بخشی
برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان
برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه‌های آموزشی
برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماری‌ها در PHC
شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه‌های علمی
انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۰