درآمد

تعداد بازدید:۹۹۵

بهنام حریری

مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

سمت: مسئول درآمد

شرح وظایف

۱ - دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش.

۲- پیگیری فیش‌های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه

۳- بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی.

۴- پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه.

۵- کنترل فیش‌های دریافتی از واحدها با صورت حساب بانک تمرکز

۶- مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد.

۷- تهیه و تنظیم صورت حساب‌های مؤسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حساب‌ها تا دهم هر ماه

۸- پیگیری وصول مبلغ صورت حساب‌های ارسالی مؤسسات طرف قرارداد.

۹- کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حساب‌ها تا جایی که کسورات به حداقل برسد.

۱۰- تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حساب‌های ارسالی و وصولی مؤسسات طرف قرارداد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۰