معاون درمان و رئیس بیمارستان

تعداد بازدید:۶۶۹۲

دکتر ایرج ذاکری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: متخصص طب اورژانس
شماره تماس: 32532691 -۰۴۵

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۹