مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی (۱۱۵)

تعداد بازدید:۴۸۶۷

آقای حسن محمد اوغلی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت در سوانح طبیعی

سمت: مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان (۱۱۵) و دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

فریبرز خوشبخت

تکنسین فوریت پزشکی (مسئول پایگاه)

کارشناس فوریتهای پزشکی

فردین علی عسگری

تکنسین فوریت های پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

یعقوب مرادیفر

تکنسین فوریت های پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

حامد رنجبر

تکنسین فوریت های پزشکی

کارشناس پرستاری

سیامک جعفری

کارشناس اتاق عمل

کارشناسی پرستاری

بهمن نوری

تکنسین فوریتهای پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

سجاد سجادمنش

تکنسین فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

مسعود حبیبی

کارشناس هوشبری

کارشناس بیهوشی

 
آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۰