بهداشت مدارس

تعداد بازدید:۱۸۸۴

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تلفن

رقیه سودی

کارشناس مامایی

۳۲۵۲۴۵۱۵

 

اهداف کلی واحد:

- هدف کلی بهداشت مدارس عبارتست از تشخیص، تامین و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی دانش آموزان و کارکنان مدارس

برنامه های بلند مدت

- آموزش بهداشت در مدارس

- آموزش و توانمند سازی ۱۰۰% دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس

برنامه های کوتاه مدت

- مراقبت بهداشتی درمانی دانش آموزان

- نظارت بر تغذیه دانش آموزان

- غربالگری و معاینات پزشکی دانش آموزان گروه هدف

- افزایش خودمراقبتی دانش آموزان در زمینه های مرتبط با برنامه های سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

- نظارت بر ایمنی و بهداشت محیط مدارس

شرح وظایف کارشناس بهداشت مدارس

- شناسایی مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش مرکز

- نظارت بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به ستاد معاونت بهداشتی

- بررسی و شناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتها

- شرکت و برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی

- اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

- بررسی و شناخت شاخص های سلامت و مشکلات موجود در مرکز بهداشتی و خانه های بهداشت و اقدام در جهت رفع آنها

- تلاش در جهت اعتلای سطح دانش علمی، فنی و فردی، تقویت انگیزه، پویا سازی و ارتقاء سیستم

-همکاری بین واحد سلامت مدارس باسایر بخشهای مرتبط در جهت توسعه برنامه سلامت مدارس

- هماهنگی و همکاری با ادارات آموزش و پرورش مناطق تحت پوشش

- فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس و والدین در ارتقای بهداشت مدارس

- همکاری با واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی در برتامه ریزی های تفضیلی

- نظارت، پایش و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس مراکز و خانه های بهداشت تابعه

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت بهداشتی

- تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس در مناطق تحت پوشش

- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای بهداشتی دانش آموزان براساس دستورالعمل های ابلاغی

- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه دهم

- هماهنگی با واحد بهداشت محیط در حسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه مدارس از قبیل شیر مدارس، آهنیاری و ویتامین D 

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۶