معاون آموزشی

تعداد بازدید:۱۵۸۳

 هادی سلطانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

سمت: معاون آموزشی شبکه بهداشت ودرمان و موسسه آموزش سلامت مشگین شهر

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۸