حراست

تعداد بازدید:۴۷۴۱

 

ستار آقایی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت: حراست شبکه بهداشت ودرمان و موسسه آموزش سلامت مشگین شهر

شماره تماس: ۰۴۵۳۲۵۲۲۵۴۶

   
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۶