فرهنگی

تعداد بازدید:۱۸۳۲
فرهنگی

شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر بمناسبت هفته قران یک دوره آموزش برای کارکنان شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر تحت عنوان تربیت اسلامی با تکیه بر قران برگزار نمود.

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷