بهداشت محیط و حرفه ای

تعداد بازدید:۱۷۵۴

مهدی حاکی: کارشناس مسئول بهداشت محیط

قلنج جهاندیده: کارشناس بهداشت حرفه ای

سلمان علی زاده: کارشناس بهداشت محیط

سید ابراهیم موسوی کارشتاس بهداشت محیط

اهداف بهداشت محیط:

هدف کلی‌: تأمین و ارتقاء سطح سلامت مردم‌

اهداف اختصاصی‌:

  1. کاهش بیماریهای انگلی روده‌ای‌
  2. کاهش هزینه‌های مربوط به درمان‌
  3. کاهش مشکلات زیست محیطی‌ و سالم‌ سازی‌ محیط روستاها
  4. ارتقاء اطلاعات بهداشتی روستائیان‌
  5. کاهش موارد معدوم سازی مواد غذایی از طریق افزایش‌ آگاهی‌، افزایش‌ تعداد نمونه‌برداری‌ و افزایش‌ موارد بازدید
  6. بهبود وضعیت توزیع و عرضه مواد غذایی‌
  7. اعمال و اجرای مقررات بهداشتی‌
  8. ارتقاء شاخص‌های بهداشت محیطی‌

 

 

 

شرح وظایف وفعالیتهای واحدبهداشت محیط:

*تهیه واجرای برنامه آموزشی برای گروههای هدف

*کنترل بهداشتی آب آشامیدنی

*کنترل بهداشتی هوا

*کنترل بهداشتی فاضلاب

*کنترل بهداشتی موادغذایی

*کنترل بهداشتی اماکن عمومی ومراکزتهیه، توزیع وفروش موادغذایی مشمول ماده ۱۳

*کنترل بهداشتی اماکن عمومی ومراکزتهیه، توزیع وفروش موادغذایی بین راهی

*کنترل بهداشتی اماکن غیرمشمول ماده ۱۳

*کنترل بهداشتی بیمارستانها

*کنترل بهداشتی مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی

*کنترل بهداشت محیط مراکزآموزشی وپرورشی (مدارس)

*کنترل بهداشتی موادزائدجامد (زباله) وفضولات حیوانی ومستراح

*کنترل بهداشتی ناقلین بیماریها

*اجرای طرح بهسازی محیط درروستاها

*کنترل مصرف دخانیات

*کاهش اثرات بلایا

*فرایندپاسخ به استعلام ها

*تهیه، تنظیم وارزیابی آمارهای وشاخصهای بهداشت محیط

*تهیه واجرای برنامه عملیاتی بهداشت محیط

*اقدام به تشکیل جلسات درون بخشی وبرون بخشی

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۶