تغذیه

تعداد بازدید:۱۳۷۸

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تلفن

شماره داخلی

صفر موسوی

کارشناس بهداشت عمومی

۳۲۵۲۸۰۰۵

۲۰۳

 

شرح وظایف:

 • بهبود وضع تغذیه ای (کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان، زنان باردار، زنان شیرده، دانش آموزان)
 • پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید.
 • پیشگیری و کنترل کم خونی ناشی از فقر آهن.
 • مکمل یاری (آهن – ویتامین د) در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان.

- پایش ید ادواری دانش آموزان ۱۰-۸ ساله در شهر و روستا.

 • ارسال لیست کودکان نیازمند برنامه حمایتی به کمیته امداد.
 • شناسایی و معرفی مادران باردار به بنیاد علوی جهت حمایت های تغذیه ای.
 • برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
 • نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات مرتبط گروه های هدف
 • پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی تغذیه با انجام بازدیدهای نظارتی دوره ای از واحدهای محیطی و تکمیل چک لیست مربوطه و تجزیه و تحلیل آن
 • تعیین شاخص های تغذیه ای برای مادران باردار در دوران بارداری و پایان بارداری
 • برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی بر حسب نیاز سنجی برای مراقبان سلامت- کارشناسان تغذیه.
 • تدریس در کارگاه های نیازسنجی.
 • آموزش نیروهای ورودی.
 • نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها یا ضوابط تعیین شده.
 • تدوین برنامه عملیاتی واحد.
 • ارتقاء خدمات آموزشی و سلامت جسمانی کودکان سه الی شش ساله درروستا مهدها.
آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۰