دفتر داری

تعداد بازدید:۱۰۸۹

خانم یلدا فرضعلی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

سمت: مسئول دفترداری

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶