اموال

تعداد بازدید:۹۱۱

میکائیل مژده مسئول امورال

شرح وظایف

۱- نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد.

۲ - ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه.

۳ - کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد.

۴ - پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش یا انتقال به دانشگاه.

۵ - گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه ۶ ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه.

۶ - تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاق‌های مربوطه.

۷ - پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش‌های مربوطه تا حصول نتیجه.

۸- حفظ و حراست از بیت المال

۹- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول
۱۰- تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۰