اخبار - آرشیو

تجلیل از خانم دکتر نصیبه قاسم زاده حدادی
اهداء لوح تقدیر

تجلیل از خانم دکتر نصیبه قاسم زاده حدادی

با توجه به اهداء زمینی به مساحت ۵۰۴ متر مربع توسط خانم دکتر قاسم زاده حدادی جهت احداث واحد بهداشتی درمانی به شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر ،طی مراسمی در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر بخاطراین عمل خیر خواهانه از نامبرده تجلیل به عمل آمد.

ادامه مطلب