اخبار - آرشیو

کمیته بیمه روستایی

کمیته بیمه روستایی

کمیته بیمه روستایی مشگین شهر در محل شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد. در این جلسه راهکارهای ارتقای کیفی و کمی خدمات بیمه روستایی در مراکز خدمات جامع سلامت مورد تاکید قرار گرفت

ادامه مطلب