اخبار - آرشیو

بیمارستان تک تخصصی بسیج جامعه پزشکی

افتتاح بیمارستان ثابت با محوریت سرداران شهید مشگین شهر

پنجمین بیمارستان ثابت تخصصی و فوق تخصصی بسیج جامعه پزشکی شهرستان مشگین شهر با همکاری شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر به مدت یک روز در در درمانگاه تخصصی بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر برپا شد. ششم آذر ماه سال ۱۳۹۶ باهمت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مشگین شهر پنجمین بیمارستان ثابت بسیج جامعه پزشکی به نام سرداران شهید مشگین شهر به مدت یک روز برپا شد. مسئولیت تیم پزشکی این بیمارستان راآقای دکتر غفار زاده متخصص چشم پزشکی بر عهده داشتند و این تیم پزشکی ۱۰ نفره بالغ بر ۳۰۰ نفر از افراد کم برخوردار و محروم را بصورت رایگان ویزیت نمودندکه تعدادی از این افراد جهت عمل جرای به بیمارستان تخصصی چشم علوی تبریز معرفی شدندو مطابق هماهنگی‌های انجام گرفته ‌ این افراد بطور رایگان خدمات موردنظر را دریافت خواهند کرد. در این بیمارستان بیمارانی که نیاز مند دریافت عینک بودند بصورت رایگان عینک دریافت نمودند و کلیه هزینه های دارویی ( فرانشیز افراد داری دفترچه و تمامی هزینه افراد بدون دفترچه) توسط بسیج جامعه پزشکی پرداخت گردید.

ادامه مطلب