اخبار - آرشیو

بررسی مشکلات موسسه آموزش سلامت باحضور کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

باحضور کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،مشکلات موسسه آموزش سلامت مشگین شهر در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ادامه مطلب