اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر

به مناسبت گرامی داشت هفته کرامت و هفته عفاف و حجابدر تاریخ ۲۷ نیر ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در اسلام با تلاش امور بانوان و امور فرهنگی و پایگاه مقا.مت شهید نظری شبکه بهداشت ودرمان در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر برگزار شد در این مراسم آقای رحیم نیا ریاست محترم دادگستری شهرستان مشگین شهر و حاج آقا رضایی نمایندگی ولی فقیه در سپاه مشگین شهر سخنرانی نمودند و در این مراسم از بانوان مجبه نیز تجلیل شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء کرامت اجتماعی با حمایت از کالای ایرانی

به مناسبت گرامی داشت هفته کرامت و هفته عفاف و حجابدر تاریخ ۲۵ نیر ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی ارتقاء کرامت اجتماعی با حمایت از کالای ایرانی با تلاش امور بانوان و امور فرهنگی و پایگاه مقا.مت شهید نظری شبکه بهداشت ودرمان در ستاد شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر برگزار شد در این مراسم از بانوان مجبه نیز تجلیل شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازاعتیادبه مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازاعتیادبه مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در مرکزترک اعتیادنورستگان مشکین شهر توسط کارشناسان سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشکین شهر مورخه۹۷/۴/۴ و برای کارکنان بیمارستان ولیعصر (عج)مشکین شهر توسط کارشناسان سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشکین شهر در مورخه۹۷/۴/۵

ادامه مطلب

اجرای طرح بازرسی اکیپی کارشناسان بهداشت محیط مرکزبهداشت شهرستان

اجرای طرح بازرسی اکیپی کارشناسان بهداشت محیط مرکزبهداشت شهرستان به همراه کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان وبانظارت آقای مهندس عینی کارشناس محترم بهداشت محیط استان ازکلیه آشپزخانه های مشگین شهر۹۷/۰۴/۰۶

ادامه مطلب