اخبار

بازدید بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت مشکین شهر از قنادیها

بازدید بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت مشکین شهر از قنادیها و مراکز تهیه و توزیع سطح شهر و ارائه ی آموزشهای لازم و جمع آوری سماور و وسایل ارائه ی چای و آبجوش از دکه های واقع در میدان دادگستری ۹مهر۹۹

ادامه مطلب

راه اندازی ایستگاه غربالگری ویروس کرونا در ورودی شهر لاهرود

با مشارکت مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لاهرود ،شورای اسلامی وشهرداری لاهرود،پایگاه شهید جعفری ومقاومت بسیج لاهرود در مورخ ۹۹/۱/۹ ایستگاه غربالگری ویروس کرونا در ورودی شهر لاهرود راه اندازیشد.

ادامه مطلب

توزیع بسته های بهداشتی در روستاهای غرب شهرستان مشگین شهر ( باللوقیه. خورشید آباد ،بلوس)

توزیع بسته های بهداشتی در روستاهای غرب شهرستان مشگین شهر ( باللوقیه. خورشید آباد ،بلوس) توسط سپاه شهرستان و با حضور امام جمعه محترم،فرمانده سپاه،رییس مرکز بهداشت شهرستان

ادامه مطلب