اخبار

تجلیل از کاران نمونه

از کاران نمونه شاغل در شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر با حضور دکتر ایماشی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهرـ آفای مهندس اکبری سادات ریاست محترم اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان نماینده محترم فرمانداری و سایر مسئولین شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر بمناسبت روز کارگر تجلیل بعمل آمد.

ادامه مطلب

در مراسمی از خانواده معظم شهداء، جانبازان شاغل در شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر تجلیل شد.

در مراسمی از خانواده معظم شهداء، جانبازان شاغل در شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر ، به مناسبت ولادت با سعادت علمدار کربلا ابوالفضل العباس ( ع) ازجانبازان و ایثارگران شاغل درشبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر در اتاق مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهرتجلیل بعمل آمد.

ادامه مطلب