اخبار

شرکت در نماز حمعه

مدیر شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر به اتفاق خادمین قرانی بمناسبت هفته قران در نماز جمعه شرکت نمودند( ۱۴۰۰/۰۸/۲۱)

ادامه مطلب

عیادت از بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ راس ساعت ۱۹ مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر به اتفاق خادمین قرانی شاغل در شبکه به مناسبت هفته قرانی از بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر عیادت نمودند و از مدافعان سلامت نیز تجلیل شد

ادامه مطلب