رسالت سازمان

تعداد بازدید:۱۱۷۸

 بیانیه رسالت

شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر متولی تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش (بیش از 170000 هزار نفرجمعیت شهرستان و 35000 هزار نفر جمعیت عشایری) می باشد که با برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و ارایه خدمات بهداشتی درمانی و با بهره گیری از روش های نوآورانه و خلاقانه در این راستا فعالیت می نماید.

  بیانیه دورنما

دسترسی عادلانه ی جمعیت تحت پوشش به خدمات اولیه بهداشتی با بالاترین کیفیت، به طوری که جزء رتبه های برتر ارائه خدمات بهداشتی در ایران و منطقه باشیم.

بیانیه اصول و ارزش ها

حفظ کرامت انسانی با تکیه براصول فرهنگی و ارزش های اسلامی

2ـ  قانون مداری

3ـ عدالت در سلامت

مشارکت جامعه

5ـ  رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی

بهبود مستمر کیفیت خدمات و افزایش بهره وری

اهداف کلان
تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش
 استراتژی ها

1ـ تقویت خدمات بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در حاشیه شهرها

2ـ بهینه سازی منابع با اجرای برنامه سلامت با رویکرد کارآفرینی

3ـ توانمندسازی جامعه در جهت خودمراقبتی با محوریت ارتقای سبک زندگی سالم

4ـ ارتقای نظام مدیریت بیماری ها و دیده بانی بیماری ها در منطقه تحت پوشش با تمرکز بر بیماریهای نوپدید و بازپدید

5ـ ایجاد زیرساخت های بهداشتی در ارائه خدمات

6ـ اصلاح و تقویت نقش و کارکرد نظارتی در ارتقاء سلامت منطقه تحت پوشش با محوریت صیانت از حقوق مصرف کنندگان

7ـ اصلاح و تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده

8ـ مدیریت ریسک بلایا و افزایش آمادگی در برابر بلایا با رویکرد تمام مخاطرات

ارتقا سطح سواد سلامت جامعه تحت پوشش

10ـ توسعه تحقیقات کاربردی و تولید دانش در حوزه سلامت

اهداف اختصاصی

1ـ تقویت واحد آمار به منظور ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماری

2ـ استقرار کامل پایگاه ها و مراکز جامع سلامت به میزان 100%

3ـ افزایش پوشش مراقبت های نوزادان به میزان 90 درصد

4ـ برگزاری کارگروه سلامت به منظور افزایش جلب مشارکت به صورت فصلی در طی اجرای برنامه شناسائی سازمان های تاثیرگذار در سلامت و عقد تفاهم نامه همکاری

5ـ پوشش برنامه خود مراقبتی به میزان 85% جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه

6ـ ارتقا سواد سلامت جامعه تحت پوشش به میزان 20 درصد سال پایه

7ـ ارتقای کیفیت آموزش تیم سلامت در ارائه کامل بسته های خدماتی

8ـ ارتقای سیستم پایش و ارزشیابی تیم سلامت جهت ارائه کامل بسته های خدماتی

9ـ توانمندسازی نیروهای تحت پوشش به میزان 100 درصد

10ـ تأمین10 درصد تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای آمادگی پاسخ به بلایا به صورت سالانه

11ـ آموزش کلیه جمعیت تحت پوشش در زمینه آمادگی پاسخ به بلایا

12ـ شناسائی و جلب مشارکت سازمان های برون بخشی در زمینه سلامت

13ـ ارتقای نحوه اجرای پایش و ارزشیابی و بازنگری و اصلاح فرآیند پایش

14ـ پیگیری و تحلیل 100% نتایج پایش برنامه ها

15ـ حفظ و ارتقای شاخص های بهداشتی بر اساس شاخص های ملی و ابلاغی

16ـ افزایش پوشش مراقبت های بهداشتی به میزان95% تا پایان سال 1400

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸